Agrosolution
Hydretain

Înscriere la buletinul informativ

Nume: Prenume:
E-mail:
×

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Ce este Hydretain?

Hydretain este un amestec organic inedit de agenţi umectanţi şi substanţe hidrofile, care serveşte la reglarea umidităţii la nivelul zonei radiculare. Hydretain nu este un agent umectant, polimer sau hidrogel, ci este un produs bazat pe o tehnologie cu totul diferită, care serveşte la reglarea umidităţii pentru orice plantă.

2. Cum acţionează Hydretain?

Hydretain reţine vaporii de apă în sol, şi în acelaşi timp formează numeroase locuri de depozitare, care sunt necesare pentru supravieţuirea plantelor când nivelul umidităţii din sol coboară sub zona de acţiune a rădăcinilor. În urma evaporării scăzute, mişcarea laterală a umidităţii în zona radiculară se intensifică considerabil.

3. Care este rolul produsului Hydretain?

Menţinerea umidităţii rădăcinilor la nivel corespunzător, pentru ca plantele să rămână sănătoase.

4. Care este avantajul conferit de Hydretain?

  • Rădăcinile absorb şi depozitează apa mai eficient
  • Planta se dezvoltă mai intens şi mai rapid
  • Germinaţie mai bună
  • Rezistenţă sporită la secetă, dăunători şi stres.
  • Reducerea consumului de apă
  • Reducerea cheltuielilor pentru energie şi salarizare
  • Avantaje economice şi ecologice/de protejare a mediului.

5. Este Hydretain un agent umectant?

Nu, Hydretain nu este detergent, îngrăşământ, ierbicid, fertilizant sau polimer absorbabil. Hydretain este o substanţă lichidă organică cu rolul de a reţine umiditatea, care pătrunde în sol şi formează subteran o peliculă pe rădăcini, care acţionează ca un magnet pentru apă şi atrage umiditatea pe care o transformă în apă, pe care planta o poate utiliza.

6. Modul de acţiune şi efectul Hydretain sunt atestate?

Universităţi recunoscute şi producători renumiţi de ierbicide exprimă în scris recunoaşterea calităţilor produsului şi rezultatele obţinute, care atestă deopotrivă efectele şi eficienţa produsului Hydretain. US Department of Agriculture (USDA) a încadrat produsul Hydretain în categoria „bio-preferred”.

7. Hydretain înlocuieşte îngrăşămintele chimice?

Nu, Hydretain nu este un îngrăşământ chimic pentru plante şi nu le înlocuieşte pe acestea. Însă aplicarea de Hydretain facilitează o mai bună reglare a umidităţii solului, care are efect benefic asupra asimilării nutrienţilor şi potenţează efectul îngrăşămintelor chimice.

8. Cum se aplică tratamentul cu Hydretain?

Hydretain este o soluţie concentrată, care se diluează înainte de utilizare pentru a asigura distribuirea uniformă a concentratului pe suprafeţe întinse. Se aplică după stropire sau irigare. Este de preferat ca tratamentul cu Hydretain să se facă cu tehnica de irigare existentă, în cadrul ciclurilor de irigare. După aplicarea tratamentului, terenul trebuie umezit corespunzător, ca Hydretain să pătrundă în zona radiculară.

9. Care este momentul oportun pentru tratamentul cu Hydretain?

Hydretain poate fi aplicat în oricare etapă a ciclului de viaţă al plantelor. Însă cel mai potrivit moment pentru tratamentul cu Hydretain este cel dinaintea perioadei aride şi secetoase, sau perioada dinaintea instalării stresului cauzat de secetă. Hydretain are efect pozitiv şi asupra iernatului.

10. Unde se pot aplica tratamente cu Hydretain?

Hydretain exercită efect pozitiv asupra tuturor plantelor care îşi asigură necesarul de apă prin rădăcini, precum şi asupra tuturor speciilor de plante ornamentale, arbuşti, arbori şi pajişti, poate fi aplicat şi la speciile vegetale cultivate în câmp deschis. Hydretain exercită efect benefic asupra plantelor de ghiveci sau de exterior înmulţite prin germinaţie directă sau prin răsaduri, pe toată perioada de creştere a acestora.

11. În urma precipitaţiilor abumdente Hydretain va fixa o cantitate excesivă de apă?

Nu, nu se va fixa o cantitate excesivă de apă.

12. Precipitaţiile abundente nu vor spăla Hydretain din sol?

Hydretain poate fi spălat din sol dacă la scurtă vreme de la aplicarea ei au loc precipitaţii abundente şi nu a trecut timp suficient pentru ca Hydretain să facă priză pe rădăcini. De regulă Hydretain se fixează pe rădăcini în primele 24 de ore de la aplicare.

13. De ce este nevoie ca Hydretain să fie umezit imediat după sau cel mult în 24 de ore de la aplicare, sau să se aplice foarte diluat?

După aplicare, Hydretain trebuie să ajungă imediat în zona radiculară, unde se va fixa pe radicele. În cazul în care cantitatea de Hydretain aplicată rămâne la suprafaţă, ea se va fixa pe suprafeţele de materie organică, cum ar fi ţesuturile vegetale, şi astfel nu va determina producerea efectelor scontate. Acest lucru nu dăunează plantei, dar Hydretain îşi exercită efectul numai la nivelul rădăcinilor.

14. În decursul aplicării, Hydretain poate fi amestecat cu alte produse?

Da, însă în cazul produselor care conţin fosfaţi şi sulfaţi, trebuie respectate câteva măsuri de precauţie. Se recomandă efectuarea testului „Jar” (test de compatibilitate) în cazul aplicării Hydretain în combinaţie cu orice alt pesticid, deoarece acestea conţin o cantitate mare de fosfor.

Este contraindicată amestecarea produselor care conţin sulfat cu Hydretain. În caz de incertitudine, se va efectua testul de compatibilitate sau se va efectua o probă controlată, la scară redusă.

În decursul aplicării, în toate cazurile trebuie asigurate acele condiţii, care sunt necesare pentru funcţionarea optimă a Hydretain, care fac posibil ca produsul să ajungă în zona radiculară şi astfel să asigure reglementarea apei la nivel optim.

15. Temperaturile negative au efect nefavorabil asupra depozitării şi acţionării produsului Hydretain?

Asemănător majorităţii substanţelor lichide, şi Hydretain trebuie depozitat la temperaturi de peste 0°C. În limita posibilităţilor trebuie evitată eventuala îngheţare a produsului. Dacă îngheţarea s-a produs, Hydretain poate fi utilizat în cazul în care după dezgheţare şi agitare, produsul are aspect normal. Produsul care prezintă semne de stratificare şi sedimentare trebuie neutralizat. Conform unor relatări aflate la dispoziţie, pe tarlalele tratate în toamnă cu Hydretain, plantele îşi revin mai rapid din iernat, sunt mai sănătoase, chiar şi în cazul în care Hydretain a fost expus îngheţului în sol, pe timpul iernii. Propunem efectuarea unui scurt test pentru a afla dacă în diferitele părţi ale Europei se pot obţine rezultate identice. Nu deţinem informaţii referitoare la rezultate contrare apărute în cazul îngheţării solului tarlalelor tratate cu Hydretain.