Agrosolution
Hydretain

Înscriere la buletinul informativ

Nume: Prenume:
E-mail:
×

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Ce conţine fertilizantul AGROSOLution?

Fertilizantul AGROSOLution este un amestec de substanţe minerale măcinate fin, cu conţinut natural ridicat de carbonaţi.

2. Din ce roci este preparat?

Fertilizantul AGROSOLution este preparat din mai multe feluri de roci. Elementele constituente ale acestora sunt carbonaţii.

3. Care este cantitatea necesară la hectar?

Cantitatea la hectar diferă în funcţie de cultura de plante la care se aplică, aplicarea făcându-se prin stropire în diferite perioade. Detalii în acest sens aflaţi din Calendarul de aplicare .

4. Are importanţă valoarea pH a solului?

Valoarea pH a solului este indiferentă! Deoarece plantele absorb fertilizantul AGROSOLution prin frunze şi aşa-numitul “efect AGROSOLution” se manifestă în interiorul frunzei, aciditatea solului nu este relevantă din punctul de vedere al manifestării efectului fertilizantului.

5. Ce efect are fertilizantul AGROSOLution asupra creşterii plantelor? (cereale)

Efectul manifestat este pozitiv! Ritmul de creştere al plantelor este mai intensiv. Sistemul radicular devine mai dezvoltat (în special în cazul radicelelor şi al rădăcinilor care pătrund adânc în sol), tulpinile cerealelor devin mai puternice, mai stabile, iar masa foliară este mai voluminoasă (cantitate sporită de biomasă).

6. Care sunt efectele fertilizantului AGROSOLution în condiţii de climat relativ rece şi umed?

AGROSOLution are efect pozitiv asupra vitalităţii plantelor. Prin urmare, plantele rezistă mai bine în condiţii extreme.

7. Există rezultate experimentale referitoare la produse omoloage concurente?

AGROSOLution reprezintă o tehnologie de fertilizare nouă, de aceea în prezent este dificil să fie comparat cu alte produse. Din această cauză nu există nici studii comparative.

8. Are importanţă duritatea apei?

Nu.

9. Unde se poate achiziţiona fertilizant AGROSOLution?

Fertilizantul AGROSOLution poate fi achiziţionat din magazinele de produse agricole locale care distribuie produsul. Pentru informaţii suplimentare accesaţi lista de distribuitori.

10. Există rezultate atestate oficial?

Din anul 2008 se desfăşoară experimente de mare amploare în diferite instituţii internaţionale. Fiecare experiment exprimă fără echivoc efectul pozitiv determinat de fertilizantul AGROSOLution, atât în privinţa creşterii producţiei, cât şi privinţa creşterii calităţii producţiei.

11. La care specii de plante se poate aplica tratamentul cu AGROSOLution?

AGROSOLution poate fi aplicat cu rezultate bune la orice specie de plantă fotosintetizatoare (la orice plantă din categoria C3 şi C4).

12. În cazul aplicării de AGROSOLution este posibilă omiterea sau scăderea dozei celorlalte îngrăşăminte sau agenţi fitoprotectori?

AGROSOLution este un produs suplimentar, care stimulează dezvoltarea plantelor. Nu trebuie renunţat la tratamentele cu pesticide şi îngrăşăminte incluse în tehnologia de creştere. Aplicarea de AGROSOLution va acţiona pozitiv şi asupra acestora, va potenţa şi efectul lor.

13. Există substanţe care sunt incompatibile cu AGROSOLution?

În prezent asemenea substanţe nu sunt cunoscute. Fertilizantul AGROSOLution nu este toxic, nu modifică modul de acţionare sau însuşirile altor produse.

14. Este posibil ca AGROSOLution să cauzeze înfundarea duzelor?

AGROSOLution este măcinat foarte fin, având cel mai mare diametru al particulelor de 4 µm, ceeace este mult mai mic decât diametrul orificiului duzelor (150 – 300 µm). Astfel putem exclude posibilitatea ca AGROSOLution să cauzeze înfundarea maşinii de stropit. Desigur, maşina de stropit trebuie spălată după utilizare, ca rezidurile să nu se sedimenteze.

15. Care este gradul de solubilitate în apă a fertilizantului AGROSOLution?

AGROSOLution nu se dizolvă deloc în apă. Apa constituie doar un vector, iar AGROSOLution se va dizolva treptat în interiorul frunzei, în urma unei reacţii chimice.

16. AGROSOLution potenţează şi creşterea plantelor medicinale?

Da.

17. Perioada de aplicare trebuie respectată strict?

În principiu aceste perioade de aplicare trebuie respectate. Decalaje reduse în timp nu influenţează efectul produsului (vezi Calendarul de aplicare).

18. Ce se întâmplă, dacă din cauza condiţiilor meteorologice, aplicarea/stropirea se face cu întârziere sau o stropire este omisă?

Fiecare aplicare ajută plantele să reziste căt mai bine la condiţiile existente. Deci omiterea unei aplicări va duce la o creştere mai redusă a recoltei comparativ cu sporul ce s-ar putea fi obţinut în urma aplicării tuturor tratamentelor.

19. Este acceptată utilizanlizarea fertilizantului AGROSOLution în ferme ecologice?

Da. În România AGROsolution deţine atestate emise în acest sens de innstituţiile Biokontroll Austria şi Austria Bio Garantie. În Austria AGROSOLution este înregistrat pentru utilizare în ferme eccologice la InfoXgen, iar în Germania la Fibl. Atât produsul AGROSOLution cât şi întregul proces de fabricaţie deţin atestare Bio-Austria.

20. Ce se întâmplă dacă supradozăm AGROSOLution?

În fond acest lucru nu are efecte negative. Însă este posibil ca în aceste cazuri să se formeze o peliculă albă,subţire pe frunze, dar aceasta dispare după prima ploaie.

21. Ce se întâmplă în cazul subdozării fertilizantului AGROSOLution?

Nici acest lucru nu dăunează plantei. Desigur, efectele fertilizantului se vor manifesta mai moderat decât în cazul în care s-ar fi respectat doza necesară.

22. Are AGROSOLution influenţă negativă asupra efectului altor pesticide sau îngrăşăminte ?

Nu! Până în prezent testările demonstrează că la utilizarea AGROSOLution cu alte ierbicide sau îngrăşăminte, nu s-au constatat efecte adverse.

23. Cine se află în spatele companiei AGROsolution?

Compania AGROsolution a fost fondată în 2008 de Peter Huemer-Hartl şi Stefan Stassen. Compania se află în proporţie de peste 90% în proprietatea celor două familii menţionate.

24. Care este scopul companiei AGROsolution?

Scopul realizării acestui produs este de a stimula creşterea şi nutriţia sănătoasă al plantelor. Pentru a atinge acest deziderat, ne-am propus să dezvoltăm un produs care să ducă la realizarea acestui scop. Fertilizantul AGROSOLution satisface următoarele condiţii:

 • Creşterea naturială a producţiei prin intensificarea fotosintezei plantelor de cultură
 • Stimularea renzistenţei naturale a plantelor
 • Utilizarea mai efutrienţilor din sol
 • Protejarea resurselor naturale, în primul rând a celor de apă.

25. De când există compania AGROsolution?

Firma AGROsolution a luat fiinţă în 2008 în Austria, landul Oberösterreich (Austria Superioară), după o perioadă de patru ani în care a avut loc dezvoltarea produsului.

26. Care este elementul inovativ al acestui produs?

Fertilizantul AGROSOLution este primul îngrăşământ vegetal pe bază de bioxid de carbon, deci reprezintă o nouă tehnologie de fertilizare. Principiile de cultivare aplicate de ani de zile în sere vor putea fi puse în practică şi în culturile de câmp. Fertilizantul AGROSOLution determină o creştere a nivelului de CO2 a plantei în mod natural, stimulând astfel schimbul de gaze al plantei.-szintet. Comparativ cu tehnologiile bazate pe efectul de seră, AGROSOLution are avantajul că necesită investiţii materiale minime.

27. AGROSOLution este un produs costisitor?

Nu. În urma tratării culturilor cu AGROSOLution, acoperirea financiară oferită de acestea creşte, după scăderea tuturor cheltuielilor, cu un venit suplimentar între 50,- şi 500,- euro, în funcţie de specia vegetală.

28. AGROSOLution poate fi aplicat şi pe terenuri mai mici?

Da. La aplicarea fertilizantului AGROSOLution nu se prevăd restricţii privind suprafaţa minimă de aplicare.

29. Din ce motiv este recomandat AGROSOLution şi pentru tratarea gazonului terenurilor de golf şi de sport?

AGROSOLution determină o scăderea necesarului de apă cu 30%, creşterea conţinutului de clorofilă, stimularea dezvoltării rădăcinilor şi îmbunătăţirea asimilării azotului.

30. Oferă eventual firma AGROSOLution loc de muncă pentru mine?

În prezent firma AGROSOLution se extinde pe scară mondială, din care cauză există numeroase poziţii în diferite domenii pentru care căutăm candidaţi cu studii corespunzătoare.

31. Este adevărat că plantele au un ritm de creştere mai rapid?

În situaţii normale plantele nu au un ritm de creştere mai rapid. Însă dacă plantele se află sub acţiunea intensă a unor factori de stres, atunci apar diferenţe în ritmul de creştere. Una din motivele ce cauzează aceste diferenţe este aceea că plantele tratate cu AGROSOLution sunt mai sănătoase şi sunt îîn măsură să contracareze acţiunea factorilor de stres.

32. Se înregistrează întotdeauna producţii mărite?

În cazul respectării dozelor şi instrucţiunilor de aplicare nu există niciun impediment pentru obţinerea unor producţii mărite.

33. Este o măsură raţională aplicarea de AGROSOLution pe terenuri (arabile) cu umiditate ridicată?

Din moment ce AGROSOLution contribuie la consolidarea sănătăţii plantelor, aplicarea ei este o măsură raţională din toate punctele de vedere. AGROSOLution. protejează planta atât contra stresului cauzat de secetă, cât şi contra celui cauzat de umiditatea excesivă.

34. În ce condiţii este lipsită de sens aplicarea tratamentului cu AGROSOLution?

Utilizarea tratamentului cu AGROSOLution este recomandată în toate condiţiile, deoarece ajută dezvoltarea naturală a plantelor şi astfel plantele vor fi expuse la mai puţin stres. În consecinţă, plantele devin mai rezistente şi rezistă mai bine în perioadele de stres.

35. Unde este cel mai recomandat tratamentul cu AGROSOLution?

Aplicarea tratamentului cu AGROSOLution este recomandată în toate condiţiile, deoarece ajută dezvoltarea naturală a plantelor şi astfel plantele vor fi expuse la mai puţin stres, în consecinţă plantele devin mai rezistente şi rezistă mai bine în perioadele de stres. Efectele tratamentului s-au manifestat cel mai evident în următoarele condiţii: soluri nefavorabile, în caz de lipsă de apă, pe terenuri uscate, în locuri cu sol sărac în azot, în zone dificile.

36. Unde mă pot interesa direct despre fertilizantul AGROSOLution?

Vă puteţi adresa direct nouă sau contactaţi reprezentantul regional AGROSOLution din regiunea în care vă aflaţi sau vă puteţi interesa la comercianţii locali de produse agricole.

37. Compania AGROSOLution participă şi la târguri?

Da, compania AGROSOLution este prezentă şi la cele mai renumite târguri organizate în Germania, Austria, şi pe lângă acestea participă şi la târguri internaţionale.

38. Unde se desfăşoară procesul de producţie al fertilizantului AGROSOLution?

Într-una din cele mai moderne uzine din Austria Superioară. Întregul proces de producţie deţine certificat de atestare emis de Bio-Austria.

39. Din ce cauză creşte calitatea recoltei?

În urma tratamentului cu AGROSOLution, conţinutul de substanţă uscată a produsului agricol creşte, ceeace înseamnă implicit scăderea conţinutului de apă şi creşterea volumului de pulpă la nivelul fructului.

40. Câtă apă se poate economisi?

Acest lucru depinde de specia de plantă şi de tipul de sol. Studii universitare demonstrează că de exemplu la floarea soarelui eficienţa utilizării apei s-a îmbunătăţit cu 19%, cu o creştere a volumului biomasei rezultate de 13%. În cadrul altui experiment s-a înregistrat o economie de apă de până la 33% în urma aplicării la gazon de golf.

41. Cine garantează pentru creşterea producţiei agricole?

Deoarece condiţiile meteorologice din anul în curs nu sunt predictibile, nu se poate oferi o garanţie concretă. În schimb peste 2000 de fermieri din Austria şi Germania pot atesta că utilizarea fertilizantului a dus la creşterea producţiei agricole.

42. Ce este de făcut dacă producţia nu creşte?

În situaţii de excepţie este posibil ca producţia suplimentară preconizată în urma tratamentului cu AGROSOLution să nu se realizeze. Dacă o asemenea situaţie apare la Dumneavoastră, vă rugăm să ne semnalaţi acest fapt, pentru ca împreună să depistăm cauza fenomenului nedorit. În rarele situaţii similare precedente, factorii cauzatori s-au dovedi a fi în general fie condiţiile meteorologice neaşteptate, fie greşeli în modul de aplicare.

43. Care sunt ajantajele tehnologiei de fertilizare cu AGROSOLution?

Toate experimentele de până acum, inclusiv cele efectuate în centrele internaţionale de cercetări sau în câmp, au dovedit manifestarea următoarelor efecte şi rezultate:

 • Creşterea producţiei cu valori între 10% şi 30% sau peste
 • O mai bună rezistenţă la stres – cauzat fie de secetă, fie de umiditate excesivă
 • Creşterea capacităţii de fotosinteză
 • Sistem radicular mai viguros şi mai ramificat
 • Optimizarea valorii pH a palntei – o mai bună asimilare a azotului
 • Calitate mai bună
 • Termen mai lung de depozitare fără alterare

44. Efectul exercitat de AGROSOLution este unic?

Căţiva producători de îngrăşăminte şi substanţe fitoprotectoare au publicat rezultate avantajoase similare. Aplicarea fertilizării cu bioxid de carbon prin această thenologie pentru moment este unică.